MU Nam Bắc | TEST: 26/02 - OPEN: 28/02

PCSHOPS NPC - TIỀN TỆ PCPOINTS

BQT xin giới thiệu 1 hệ thống tiền tệ trong Game đó là PcPoints và 1 hệ thông bán đồ mới trong Game như: Bless, Soul, Chao, Creation, Life...

  • NPC GM Store Tọa độ: 140 138 tại map Lorencia chỉ mua được = tiền tệ PcPoints
  • Điểm PcPoints sẽ hiện khi bạn mới đăng nhập vào Game, Để có điểm PCPoints bạn đánh các quái tại các Map Stadium, Aida, Kanturu... , Refuge, Barracks ....
  • Điểm PC Point tối đa là 30.000. Chỉ mua được tại Server 1 (nhấn nút D chọn Mua Đồ)

 Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Thú - Pet và các vật phẩm khác trong Mu Online [đọc: 593] 26-02-2023
Các loại Ngọc - Jewel trong Mu Online [đọc: 511] 26-02-2023
Các loại Cánh - Wing trong Mu Online [đọc: 550] 26-02-2023
Tổng hợp Đồ Thần Thánh - Ancient Item có trong Mu Online [đọc: 613] 26-02-2023
Tổng hợp Giáp Trụ - Set Item có trong Mu Online [đọc: 888] 26-02-2023
Các loại Khiên - Shield trong Mu Online [đọc: 494] 26-02-2023
Các loại Chùy - Mace trong Mu Online [đọc: 523] 26-02-2023
Các loại Thương - Spear trong Mu Online [đọc: 458] 26-02-2023
Các loại Quyền Trượng - Scepter trong Mu Online [đọc: 462] 26-02-2023
Các loại Rìu - Axe trong Mu Online [đọc: 412] 26-02-2023
Các loại Nỏ - Crossbow trong Mu Online [đọc: 428] 26-02-2023
Các loại Cung - Bow trong Mu Online [đọc: 478] 26-02-2023
Các loại Gậy - Staff trong Mu Online [đọc: 471] 26-02-2023
Các loại Kiếm - Sword trong Mu Online [đọc: 465] 26-02-2023
Hệ thống Danh Hiệu - Cấp Bậc trong Game [đọc: 1219] 26-02-2023
Giới thiệu chức năng Ủy Thác Reset [đọc: 386] 26-02-2023
Ủy Thác Online - Phương thức reset miễn phí [đọc: 406] 26-02-2023
Các loại tiền tệ được sử dụng trong Game [đọc: 1028] 26-02-2023
Hệ thống cưới hỏi trong game Mu Online [đọc: 982] 26-02-2023
Hệ thống Auto trong game Mu Online [đọc: 1039] 26-02-2023
Giới thiệu sói tinh [đọc: 1008] 26-02-2023
Truyền thuyết lục địa mu [đọc: 828] 26-02-2023
Câu chuyện về lục địa huyền bí [đọc: 852] 26-02-2023
NPC trong game Mu Online [đọc: 915] 26-02-2023
Bản đồ trong game Mu Online - Map [đọc: 920] 26-02-2023
Thiết Binh - Rage Fighter [đọc: 617] 26-02-2023
Thuật Sĩ - Summoner [đọc: 590] 26-02-2023
Chúa Tể - Dark Lord [đọc: 638] 26-02-2023
Đấu Sĩ - Magic Gladiator [đọc: 630] 26-02-2023
Tiên Nữ - Fairy Elf [đọc: 605] 26-02-2023
  Xem tất cả các bản tin